Stora Tillväxtdagen

Tillsammans med Tillväxtverket har Tillväxtanalys sedan 2010 arrangerat konferensen Stora Tillväxtdagen.

Stora Tillväxtdagen 2015

Stora Tillväxtdagen 2015 arrangerades av Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Temat för dagen var digitalisering.  

Läs mer Tillväxtdagen 2015öppnas i nytt fönster

 

 

Stora Tillväxtdagen 2014

Stora Tillväxtdagen 2014 arrangerades av Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Temat för dagen var internationalisering.

Läs mer Tillväxtdagen 2014

 

Stora Tillväxtdagen 2013

Stora Tillväxtdagen 2013 arrangerades av Tillväxtanalys och Tillväxtverket och temat för årets konferens fokuserade på olika vägar till hållbar tillväxt och de framtidsutmaningar vi står inför.

Läs mer Tillväxtdagen 2013

 

Stora Tillväxtdagen 2012

Stora Tillväxtdagen 2012 arrangerades av Tillväxtanalys och Tillväxtverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och temat för årets konferens var ”Regional attraktivitet – tillväxtmotor i en global verklighet”.

Läs mer Tillväxtdagen 2012

Stora Tillväxtdagen 2011

Stora Tillväxtdagen 2011 tog i år avstamp i hur svensk innovationskraft ska kunna lyfta till att bli en global angelägenhet.

Läs mer om Tillväxtdagen 2011

 

Stora Tillväxtdagen 2010

Runt 400 ledande företrädare för näringslivet, organisationer och myndigheter hade samlats för att delta under en hel dags fokus på tillväxt

Läs mer Tillväxtdagen 2010