Stora Tillväxtdagen 2015

Stora 2015 Tillväxtdagen ägde rum den 8 oktober och arrangerades för sjätte året i rad av Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Årets tema var ”Digitalisering för konkurrenskraft”.

Konferensen tog avstamp i det faktum att den digitala transformationen förändrar förutsättningarna för hela näringslivet. En omvandling som innebär både utmaningar och möjligheter för alla svenska företag. Hur kan vi säkra tillväxten och konkurrenskraften?

Under dagen presenterade Tillväxtanalys kunskap om hur Sveriges digitala ekonomi driver tillväxt och konkurrenskraft. Vi visade även filmer på temat från våra utlandskontor. Se materialet här:

Tema digitalisering