2014-04-28

Seminarium: Globala värdekedjor och svensk tillväxt

Tillväxtanalys arrangerar ett seminarium kring globala värdekedjor den 8 maj 2014.

Hur ser de ut och vad innebär de för svensk tillväxt och politik. Syftet är att samla en mindre grupp som har ett aktivt intresse av att diskutera globala värdekedjor och deras roll i svensk tillväxt.

Under seminariet presenteras två färska rapporter samt två globala utblickar från tillväxtanalys, tillsammans med erfarenheter från Kommerskollegiums arbete med globala värdekedjor.