2014-04-28

Seminarium: Sociala innovationer i ett internationellt perspektiv

Tillväxtanalys och Forte bjuder in till ett frukostseminarium om sociala innovationer i ett internationellt perspektiv den 9 maj 2014.

På seminariet presenteras en ny rapport som kartlägger sociala innovationer i Storbritannien, Nederländerna, USA, Kanada, Indien och Sydkorea.