2014-06-03

Stora Tillväxtdagen 2014 – Internationalisering 3.0

Hur har förutsättningarna för internationalisering förändrats? Vad har det för betydelse för företag och regioner? Vilka nya trender ser vi?

Stora Tillväxtdagen handlar i år om Internationalisering. Sverige är en liten, öppen ekonomi. Vårt beroende av omvärlden ökar och det blir allt viktigare för företag att agera med hela världen som marknad.

Webbsändning

Stora Tillväxtdagen direktsänds.

Ur talarlistan:

  • Näringsminister Annie Lööf, som presenterar regeringens nya nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020
  • Mai-Li Hammargren, grundare och vd för born global-företaget Mutewatch
  • Roger Berggren, vd på Leax i Köping, leverantör till fordonsindustrin med verksamhet i flera världsdelar
  • Ingrid Larsby-Arvered, Group Strategy Manager på Sandvik
  • Björn Almér, grundare av cafékedjan Barista

Tillväxtfakta 2014

Under dagen presenterar Tillväxtanalys boken Tillväxtfakta 2014, Internationalisering 3.0. Förutsättningarna för internationalisering har aldrig varit bättre. Ny teknik gör det snabbare, enklare och billigare för små företag att agera som stora. Allt fler företag ser nu bara en enda marknad, den globala.
Ändå är det för få svenska företag som utnyttjar möjligheterna. En avgörande utmaning för dagens tillväxt- och främjandepolitik är att anpassa innehåll och arbetssätt till de nya villkoren.

Tillväxtfakta 2014

Stora Tillväxtdagen är ett evenemang för kunskapsspridning och samtal kring Sveriges utmaningar ur ett hållbart tillväxtperspektiv. Dagen arrangeras av de nationella myndigheterna Tillväxtverket och Tillväxtanalys.