2014-10-24

Tillväxtanalys har gått med i globalt nätverk för innovation och tillväxt

Tillväxtanalys har gått med i NESTA:s nätverk International Growth Lab (IGL). IGL är ett globalt samarbete mellan olika forskningsfinansierande aktörer, forskare och analysmyndigheter som skall utveckla och testa olika randomiserade fältexperiment för att främja innovation, entreprenörskap och tillväxt.

Tillväxtanalys har producerat ett flertal kvantitativa effektanalyser av forsknings- och innovationspolitiska instrument , men det behövs mer evidensbaserad kunskap om vad som faktiskt sker när företag av olika storlek deltar i offentliga stödprogram.

Mer information om programmet finns på http://innovationgrowthlab.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enrico Deiaco och Lars Bager-Sjögren deltar från Tillväxtanalys.