2014-10-28

Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson och Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström besöker Brasilien

Den 27 – 30 oktober kommer en svensk delegation studera aktuella forsknings- och innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena sam definiera möjligheter och utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom de områdena.

Den svenska delegationen kommer att besöka São Paulo och Rio de Janeiro under sin vistelse för dialog med brasilianska partners såsom flygplanstillverkaren Embraer, flygvapnets vetenskaps- och teknologiavdelning DCTA, energibolaget Petrobras, utvecklingsbanken BNDES, federala universitetet i Rio de Janeiro (UFRJ), samt handelsuniversitet Fundação Getúlio Vargas. Möten sker även med svenska företag verksamma i Brasilien såsom ABB och Ericsson.

I delegationen ingår även Enrico Deiaco, chef för Tillväxtanalys avdelning Innovation och globala mötesplatser och Mikael Román, chef/tekniskt-vetenskapligt råd på Tillväxtanalys kontor vid den svenska ambassaden i Brasilia samt Martin Bengtsson, analytiker på Försvarsexportmyndigheten. Ambassadör Per-Arne Hjelmborn och Sveriges försvarsattaché i Brasilien Christer Olsson kommer att medfölja den svenska delegationen under besöket tillsammans med ambassadrådet Mikael Ståhl.