2015-06-02

Tillväxtfakta 2015 - Tillväxt genom stöd

Årets Tillväxtfakta handlar om företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten och sysselsättning.

I dag lägger staten cirka 3 procent av stadsbudgeten, eller cirka 30 miljarder kronor, på stöd till näringslivet och ett viktigt syfte bakom flera stöd är att de ska generera tillväxt och ökad sysselsättning. Men hur väl fungerar de statliga stöden? Hur vet man om stöden uppfyller sina mål och hur kan man mäta effekterna av dem?

Svenska och internationella utvärderingar är överens: Vi vet faktiskt inte hur effektivt det statliga näringslivsstödet är. I årets tillväxtfakta, Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till företag, reder Tillväxtanalys ut varför det är så och vad man kan göra åt det.

Boken presenteras den 3 juni för bland annat representanter från Näringsdepartementet, Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Vinnova.

Läs hela Tillväxtfakta 2015