2015-10-05

Uppdraget angående FA-regioner flyttade till Tillväxtverket den 1 januari 2017.

Nya FA-regioner

Tillväxtanalys har under 2015 reviderat indelningen av funktionella analysregioner (FA). Detta innebär att det nu finns 60 FA-regioner, till skillnad mot den förra indelningen, vilken bestod av 72 FA-regioner.

Den nya FA-indelningen, vilken kommer att kallas FA15, är huvudsakligen baserad på en prognos gällande pendlingsmönstren 2025. Utöver prognosen har ett antal tillkommande ställningstaganden gjorts. Dessa kommer att beskrivas i ett kommande PM från Tillväxtanalys. Klassifikationen är främst tänkt att användas vid regionala analyser.