2015-12-16

Anmälan till Hack for Sweden 2016 har öppnat!

Nu är det dags att anmäla sig till Hack for Sweden 2016. För att vinna Hack for Sweden Award ska man på ett kreativt och nyskapande sätt utveckla en tjänst eller applikation som tydligt visar nyttan med myndigheters öppna data.

Tillväxtanalys deltar i Hack for Sweden för tredje året och bidrar med geografiska data om till exempel befolkningsutveckling, service och tillgänglighet samt med data om företagande.

– Vi ser gärna att våra öppna data används för att skapa nytta på nya sätt. Genom att medverka i Hack for Sweden ser vi även att vi stödjer utvecklingen mot att öppna data i större utsträckning används för att lösa utmaningar i dagens samhälle, säger Jan Cedervärn, gd för Tillväxtanalys.

Att skapa nytta handlar nästan alltid om att lösa en utmaning, och i dagens samhälle saknas det inte utmaningar. Vinnova har listat fyra stycken som deltagarna i Hack for Sweden kan inspireras av:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället
  • Hållbar industriell utveckling

För lag som hellre tänker globalt än lokalt finns FN:s 17 mål att inspireras av. http://www.globalgoals.org/sv/länk till annan webbplats

Hack for Sweden erbjuder en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan använda för att utveckla nya tjänster. Utmaningen för tävlingsdeltagarna är att använda myndigheters och andra organisationers öppna data i nya applikationer som skapar nytta för såväl myndigheterna som andra aktörer och allmänheten.

Anmälan till Hack for Sweden 2016 öppnar den 13 december 2015 och stänger den 25 januari 2016.

Läs mer om Hack for Sweden och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtanalys öppna data