Publicerad 04 april 2016

Tillväxtanalys ser inte över minerallagen

Uppgifter som förekommit i media om att Tillväxtanalys ska ha fått i uppdrag av regeringen att se över minerallagen stämmer inte. Tillväxtanalys har heller inte anlitat externa forskare för något sådant uppdrag.

Myndigheten arbetar för närvarande med två gruvrelaterade uppdrag, båda kopplade till regeringens mineralstrategi.