Publicerad 03 juni 2016

Tillväxtanalys i Almedalen – Kinadagen den 4 juli

Vart är Kina på väg politiskt? Hur går det med Kinas ekonomi? Hur ska svenska företag klara utmaningarna i Kina?

Det är några av de frågor som lyfts i Almedalen den 4 juli under Kinadagen, där Tillväxtanalys både medverkar och står som medarrangör.

Giganternas kamp – Kina, Indien och USA

Tillväxtanalys analytiker vid våra kontor i Peking, Washington D.C. och New Delhi talar under dagen bland annat om den ökande politisk och ekonomiska spänningen mellan USA och Kina. Vi konstaterar att länderna står inför stora utmaningar i sin relation till varandra och att Indien i sin tur spelar en viktig roll som avdelare mellan Kina och USA. Samspelet mellan dessa tre giganter kommer på många sätt att styra utvecklingen i världen.

Ta del av Tillväxtanalys publicerade material om Kina