2016-07-12

Tillväxtanalys går med i globalt nätverk

Tillväxtanalys ansluter sig till det globala nätverket Global Trade and Innovation Policy Alliance som lanserades i går i Washington DC.

Den Washingtonbaserade tankesmedjan The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) är sammanhållande för det globala nätverket för erfarenhets- och kunskapsutbyte bland aktörer inom innovations- och forskningspolitik. Tillväxtanalys är en av ITIF:s tio medlemmar som finns i Nordamerika, Centralamerika, Europa och Asien.

­– I nätverket finns flera framstående aktörer inom policyutveckling för nutidens och framtidens forsknings- och innovationspolitik. Det kommer att vara värdefullt för Tillväxtanalys fortsatta uppdrag att utbyta erfarenheter inom detta område med aktörer från hela världen, säger Enrico Deiaco, avdelningschef för Innovation och globala mötesplatser på Tillväxtanalys.