Publicerad 20 september 2016

Tillväxtanalys förändras 2017

På uppdrag av regeringen förändras Tillväxtanalys verksamhet med start 2017. Förändringen innebär att myndighetens utlandsbaserade verksamhet och vissa uppgifter inom regional utveckling flyttas. Samtidigt fördjupas Tillväxtanalys uppdrag till att omfatta mer långsiktiga utvärderingar och analyser av tillväxtpolitisk relevans.

Under 2015 initierade Näringsdepartementet en översyn av Tillväxtanalys. Syftet var att se över myndighetens hela verksamhet och lämna förslag på hur Tillväxtanalys på bästa sätt kan tillgodose regeringens utökade behov av beslutsunderlag av hög kvalitet och relevans inom närings- och tillväxtpolitiken.

– De förändringar som nu genomförs innebär att det ansvar som Tillväxtanalys har för löpande uppgifter inom regional uppföljning och analys flyttas till Tillväxtverket den 1 januari 2017. Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet flyttas samtidigt till Regeringskansliet, säger Jan Cedervärn, vikarierande generaldirektör på Tillväxtanalys.

Parallellt med att delar av verksamheten flyttas ställer vi om till en verksamhet som fokuserar på kvalificerade kunskapsunderlag inom långsiktiga teman av hög relevans för tillväxtpolitiken.

– För att fortsätta vara en slagkraftig och kompetent expert­myndighet arbetar vi nu med att forma verksamheten utifrån den nya inriktningen. Detta kommer att innebära en mera avgränsad verksamhet som fokuserar på färre frågor, men med större långsiktighet, fortsätter Jan Cedervärn.

I budgetproposition den 20 september redovisar regeringen de aviserade förändringarna, som ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Rent konkret innebär förändringen att sex tjänster flyttas från Tillväxtanalys huvudkontor i Östersund till Tillväxtverkets kontor i Östersund och att alla tjänster vid Tillväxtanalys utlandskontor flyttas till Näringsdepartementet. Myndighetens omsättning halveras vid årsskiftet och antalet anställda går från cirka 60 vid sju kontor till omkring 35 vid de två kontoren i Östersund och Stockholm.

Läs mer om vilka verksamheter som lämnade Tillväxtanalys den 1 januari 2017.