Publicerad 20 september 2016

Tillväxtanalys utvecklar verktyg för välriktade servicelösningar

Tillväxtanalys har beviljats utvecklingsmedel från Landsbygdsprogrammet för att ta fram och testa ett nytt verktyg som skapar bättre förutsättningar för välriktade servicelösningar.

Pilotprojektet Pipos serviceanalys löper under perioden 2016–19 och ska bidra till att stärka samordningen mellan organisationer som arbetar med serviceplanering och öka deras analysförmåga inom det strategiska arbetet kring kommersiell service.

Ambitionen är att verktyget under projekttidens gång ska göras tillgängligt för berörda aktörer hos länsstyrelser, regioner, kommuner och andra nationella myndigheter.

Tillväxtanalys har i ett tidigare framgångsrikt utvecklingsprojekt, med hjälp av utvecklingsmedel från Post- och telestyrelsen, tagit fram verktyget Pipos betalanalys för presentation- och analys av data relaterade till grundläggande betaltjänster. Tanken är att det nya verktyget ska bygga vidare på erfarenheter och teknik framtaget i det tidigare utvecklingsprojektet och att Pipos betalanalys vid årsskiftet 2016 blir en del av Pipos serviceanalys.