Publicerad 01 december 2016

Sonja Daltung ny generaldirektör för Tillväxtanalys

Regeringen har idag utnämnt Sonja Daltung till generaldirektör och chef för Tillväxtanalys.

Hon kommer närmast från Expertgruppen för Biståndsanalys där hon varit kanslichef. Sonja Daltung tillträder som generaldirektör den 23 januari 2017.

Näringsminister Mikael Damberg kommenterar utnämnandet i ett pressmeddelande:

–Tillväxtanalys har en mycket viktig uppgift när det gäller utvecklingen av tillväxtpolitiken i Sverige. Genom policyrelevanta analyser och utvärderingar får vi kunskap om de hinder och den potential som finns inom tillväxt- och innovationspolitiken. Jag är glad att Sonja Daltung har tackat ja till uppdraget som generaldirektör. Hon har en gedigen kunskap och erfarenhet som gör henne väl lämpad för uppgiften.

Sonja Daltung har tidigare bland annat varit huvudsekreterare i Finanskriskommittén, enhetschef vid Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning och verksam vid Riksbanken. Hon innehar en doktorsgrad i nationalekonomi från Stockholms universitet.