2017-01-01

Ett nytt Tillväxtanalys

På uppdrag av regeringen förändrades Tillväxtanalys verksamhet den 1 januari i år.

Förändringarna innebär att vår utlandsbaserade verksamheten och vissa uppgifter inom regional utveckling har flyttats till Näringsdepartementet och Tillväxtverket.

Nu fördjupas även vårt uppdrag till att omfatta mer långsiktiga utvärderingar och analyser av tillväxtpolitisk relevans.

Läs mer här

Se vilka verksamheter som har flyttat från Tillväxtanalys och var de finns nu.