Publicerad 25 januari 2017

Idag får Tillväxtanalys ny generaldirektör

Idag den 25 januari börjar Sonja Daltung som generaldirektör för Tillväxtanalys.

Hon kommer närmast från Expertgruppen för Biståndsanalys där hon varit kanslichef.

I samband med det återgår vikarierande generaldirektör Jan Cedervärn till sin tjänst som avdelningschef.