Publicerad 14 mars 2017

Seminarium om kapitalförsörjning den 29 mars i Stockholm

Tillväxtanalys bjuder in till ett seminarium om kapitalförsörjning – företagens finansiering och statens roll, den 29 mars 2017 i Stockholm.

Hur ser företagens kapitalförsörjning ut? Vilka är de stora svårigheterna? Hur kan staten motverka eller åtminstone reducera dessa problem? Detta är exempel på frågor som behandlas i Tillväxtanalys bok Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll, som presenteras vid seminariet.

I antologin medverkar såväl analytiker vid Tillväxtanalys som externa författare. Författarna presenterar kortfattat sina bidrag. Därefter följer en diskussion om vilka de viktigaste budskapen till beslutsfattare är i dessa frågor.

Medverkande:
- Marc Cowling, Brighton Business School (delförfattare)
- Sonja Daltung, Tillväxtanalys (generaldirektör)
- Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research och Högskolan Dalarna (delförfattare)
- Patrik Gustavsson Tingvall, Tillväxtanalys (delförfattare)
- Hans Landström, Lunds universitet (delförfattare)
- Eva Lindström, statssekreterare hos Mikael Damberg
- Jörgen Lithander, Tillväxtanalys (delförfattare)
- Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum (moderator)

Se mer information härPDF

Sista anmälningsdag den 22 mars. Begränsat antal platser.

Välkommen!