Publicerad 29 mars 2017

Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll

Hur ser företagens kapitalförsörjning ut? Vilka är de stora svårigheterna? Hur kan staten motverka eller åtminstone reducera dessa problem? Detta är exempel på frågor som behandlas i Tillväxtfakta 2016.

De nyckelfrågor som diskuteras i antologin har alla en koppling till företagens kapitalförsörjning och hur statens agerande direkt och indirekt påverkar detta förhållande. Frågorna kan samlas i två huvudgrupper: statens roll som policyaktör samt effekter av specifika finansieringsformer och statliga insatser.

En huvudslutsats är att statliga insatser inom kapitalförsörjning bör föregås av ett omsorgsfullt förarbete där problemformulering, målgruppsanalys, kontextuell uppmärksamhet och distinkta mål leder fram till en tydlig programteori. Dessutom måste påverkan från andra policyåtgärder beaktas. Hur samspelar den tänkta åtgärden med andra insatser?

I antologin medverkar såväl analytiker vid Tillväxtanalys som externa författare. Kapitlen är skrivna av Hans Landström, Jörgen Lithander, Marc Cowling, Patrik Tingvall och Sven-Olov Daunfeldt.

Boken presenteras vid ett seminarium den 29 mars. Vid seminariet deltar författarna, liksom statssekreterare Eva Lindström och Tillväxtanalys gd Sonja Daltung.