Publicerad 12 april 2017

Tillväxtanalys vetenskapliga råd tillsatt

Regeringen har tagit beslut om förordnande av ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Det består av externa forskare med stort kunnande inom områden som är relevanta för Tillväxtanalys verksamhet.

– Det vetenskapliga rådet är en viktig funktion för Tillväxtanalys i myndighetens nya uppdrag. Rådet kan med sina samlade kunskaper på olika sätt bidra till att förstärka den vetenskapliga förankringen inom vår verksamhet och vara en länk till aktuell forskning och forskningsmiljöer, säger Sonja Daltung generaldirektör för Tillväxtanalys.

Följande personer har utsetts till att vara ledamot i rådet:

Martin Andersson, professor, Blekinge Tekniska högskola

Karin Hellerstedt, docent, Jönköping University

Lars Hultkrantz, professor Örebro universitet

Kristina Nyström, docent, Kungliga Tekniska Högskolan

Hans Westlund, professor Kungliga Tekniska Högskolan

Tillväxtanalys generaldirektör, Sonja Daltung, är ordförande i rådet.