Publicerad 28 juni 2017

Omvärldsanalys av nationella forskningsprogram

Regeringen har under 2017 inrättat sju nationella forskningsprogram som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar. Tillväxtanalys gör nu en omvärldsanalys som ska fungera som en grund för diskussioner om olika vägval för de nya nationella programmen i Sverige. Studien utförs i nära samarbete med Formas.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

– Tillväxtanalys studie ska kartlägga och analysera goda erfarenheter inom området och lyfta fram viktiga faktorer att beakta vid utformning och genomförande av denna typ av forskningsprogram. Vi studerar utvalda länder, men också transnationella program så som EU:s joint programming initiatives, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Uppdraget utförs i nära samarbete med Formas som ansvarar för tre program inom klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Forte och Vetenskapsrådet som ansvarar för de övriga fyra programmen kommer även de att knytas till arbetet.

– Nationella forskningsprogram av detta slag har inte tidigare förekommit i Sverige. Däremot finns det erfarenheter från liknande satsningar i andra länder. Det är viktigt att vi drar lärdom av internationella erfarenheter i vårt arbete med forskningsprogrammen, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Studien kommer att vara färdig i slutet av 2017 och publiceras då på Tillväxtanalys webbplats.

Läs mer om Formas arbete med de nationella forskningsprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster