Publicerad 03 oktober 2017

Peter Frykblom ny avdelningschef

Den här veckan hälsar vi Peter Frykblom välkommen till Tillväxtanalys som chef för vår avdelning Internationalisering och strukturomvandling.

Peter är docent i nationalekonomi och kommer närmast från Finansdepartementet där han var chef för Strukturenheten. Dessförinnan arbetade han på olika positioner inom Regeringskansliet.