Publicerad 09 oktober 2017

Henrik Hermansson – ny analytiker på Tillväxtanalys

I dag hälsar vi Henrik Hermansson välkommen till Tillväxtanalys som analytiker för vår avdelning Innovation och grön omställning med inriktningen policyanalyser av styrning av offentliga insatser.

Henrik har en fil.dr. i statsvetenskap från Trinity College i Dublin och har bland annat haft en postdoc på Köpenhamns universitet. Han har också varit organisationsrepresentant för Women's Human Rights International Association i FN.