Publicerad 23 november 2017

Högnivåkonferens om innovationskritiska metaller och mineral

Idag den 23 november anordnar Näringsdepartementet tillsammans med Tillväxtanalys och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) en konferens på temat Sustainable value chains for innovation-critical raw materials – a matter of risk management for the EU.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har bjudit in till detta högnivåmöte där Tobias Persson från Tillväxtanalys är en av talarna och presenterar vårt regeringsuppdrag om Sverige och innovationskritiska metaller och mineral.

Under dagen presenterar och diskuterar centrala företag sin syn på risker inom området och hur dessa kan hanteras för att nå en ökad användningen av hållbart producerade metaller och mineral. Företag från hela värdekedjan finns representerade, till exempel Boliden och Leading Edge Materials, batteritillverkaren Northvolt samt Philips och PSA (Peugeot och Citroën).

Vid mötet deltar även generaldirektören Antti Peltomäki från Europeiska kommissionen samt regeringsrepresentanter från Frankrike, Tyskland, Norge och Finland.