Publicerad 09 januari 2018

Tillväxtanalys anordnar seminarieserie om utvärderingsmetoder

Tillväxtanalys fick under hösten i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Regeringskansliet och berörda myndigheter (i första hand Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten), leda ett arbete med syfte att utveckla utvärderingen och uppföljningen av närings­politiken.

En del av uppdraget är att anordna en serie seminarier om utvärderingsmetoder. Vi har valt att arrangera åtta stycken seminarier mellan december och april, och en rad nationella och internationella experter inom utvärdering och/eller näringspolitik har bjudits in som talare. Seminarierna fungerar som ett forum för diskussioner om dessa frågor mellan RK, Tillväxtanalys och övriga myndigheter.

Det första seminariet ägde rum den 7 december på Näringsdepartementet. Då föreläste Rolf Sandahl om kausalitet (se presentationPDF). Rolf är fil.dr i statsvetenskap, med mångårig erfarenhet av utvärderings­frågor inom statsförvaltningen. Han bjöd på en djuplodande diskussion om utvärderingens teori och praxis, tog upp ett antal viktiga utmaningar för utvärdering, och diskuterade det centrala begreppet kausalitet. Hur och när kan vi veta att en politisk insats har lett till ett visst resultat?

Seminarierna är inte öppna, men vi ska göra material från presentationerna tillgängliga här på vår hemsida.