Publicerad 26 januari 2018

Kunskap för tillväxt 2018 – Tillväxtanalys nya analys- och utvärderingsplan klar

Idag publicerar vi vår analys- och utvärderingsplan – Kunskap för tillväxt 2018. I planen beskriver vi de frågeställningar som myndigheten kommer att belysa de närmaste tre åren.

Sveriges tillväxt påverkas av en rad skeenden och faktorer. I vår analys- och utvärderingsplan presenterar vi frågeställningar inom sex studieområden där vi kommer att bidra med kunskapsunderlag och rekommendationer. Målet är att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

– Det är med glädje som jag idag kan presentera en analys- och utvärderingsplan med ett långsiktigt perspektiv. Frågeställningarna inom tillväxtpolitiken är ofta komplexa och kräver därför flera analyser och utvärderingar för att få en djuplodande belysning, vilket vi nu kommer att ge, säger Sonja Daltung, generaldirektör för Tillväxtanalys.

Under 2018 kommer Tillväxtanalys att redovisa fem ramprojekt. Ett ramprojekt består av flera delprojekt som bidrar till att belysa en övergripande frågeställning som är relevant för tillväxtpolitikens utveckling och genomförande. De ramprojekt som redovisas under året belyser följande frågeställningar:

  • Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?
  • Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?
  • Vad kan staten göra för att underlätta kunskapsintensiva industriers attraktion av internationell kompetens?
  • Programmet Främja kvinnors företagande – vilka är resultaten?
  • Hur kan staten bidra till innovation i nya och små företag genom inkubatorer?

– Tillväxtanalys kommer under året att bjuda in till seminarier för att presentera resultaten. Vår ambition är att seminarierna ska fungera som en mötesplats för forskning, politik och genomförande där vi utvecklar kunskap för tillväxtpolitiken, avslutar Sonja Daltung.