2018-04-26

Ny rapport om digitaliseringens möjligheter i näringslivet

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? Så lyder titeln på den rapport som Tillväxtanalys presenterar i dag.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Tillväxtanalys nya rapport visar att digitalisering driver produktivitet och tillväxt samt att graden av digitalisering skiljer sig mellan sektorer och företagsstorlekar.

– Utifrån detta föreslår vi hur digitaliseringspolitiken kan utvecklas genom att i högre utsträckning anpassa den samlade stödbilden till företagens digitala transformation, säger Irene Ek som varit projektledare för rapporten.

Irene kommer under torsdagseftermiddagen att berätta mer om rapporten på ett seminarium i Tillväxtanalys lokaler i Stockholm där vi utifrån de presenterade slutsatserna också blickar framåt tillsammans med representanter från näringslivet, forskningen och statliga aktörer. Medverkar gör även Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Läs rapporten