2018-05-02

Premiär för ny publikationsserie från Tillväxtanalys

I dag publicerar Tillväxtanalys myndighetens första working paper. I denna nya publikationsserie kommer vi att presentera forskningspapper med relevans för tillväxtpolitiska frågeställningar.

Den svenska innovationspolitiken har i allt högre grad kommit att kännetecknas av olika former av samverkan och samverkansprogram som ska leda till tillväxt. I vårt första working paper The effects of innovation subsidies on growth in small firms – what role does collaboration play? gör författarna en effekt­utvärdering av tillväxteffekterna av ett antal av Vinnovas stödprogram för svenska små­företag.

Tillväxtanalys nya working paper-serie är ett led i att utveckla verksamheten mot mer djuplodande analyser av komplexa frågeställningar. Här kommer vi löpande att presentera forskningspapper på ämnen inom våra studieområden av intresse för såväl aktörer inom tillväxtpolitiken som en internationell, akademisk målgrupp.

– Motivet för att vi ska genomföra forskningen är att den syftar till att fylla en kunskapslucka om en frågeställning som vi analyserar i ett ramprojekt, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung.

Just detta WP ingår i ramprojektet Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation? med slutleverans under första kvartalet 2019.

Det är författarna som står för innehållet i rapporten, men Tillväxtanalys står för att den kvalitetssäkras, vilket sker på det sätt som är brukligt inom akademin. Working paper-serien skrivs på engelska.

Läs vårt första working paper här.

Prenumerera gärna på våra nyheterlänk till annan webbplats! Vi finns också på Twitterlänk till annan webbplats och LinkedInlänk till annan webbplats.