Bildarkiv

Här kan du ladda ner bilder på ledningen för användning i samband med artiklar om Tillväxtanalys. Vid användning ska fotografens namn uppges. Behöver du en högupplöst bild på någon annan i organisationen så kontakta kommunikatörerna. Här finns vår logotyp.

Generaldirektör

Jan Cedervärn

Sonja Daltung,
gd för Tillväxtanalys

Högupplöst bild

Foto: Tina Stafrén

Avdelningschefer

Tina Bylander

Jan Cedervärn,
chef för avdelningen
Verksamhetsstöd.

Högupplöst bildöppnas i nytt fönster

Foto: Sandra Pettersson

Enrico Deiaco

Enrico Deiaco,
chef för avdelningen
Innovation och
grön omställning.

Högupplöst bildöppnas i nytt fönster

Foto: Sandra Pettersson

Björn Falkenhall

Peter Frykblom,
chef för avdelningen
Internationalisering och
strukturomvandling.

Högupplöst bildöppnas i nytt fönster

Foto: Jonna Nimonius

 


Björn Falkenhall

Carly Smith Jönsson,
chef för avdelningen
Infrastruktur och
investeringar.

Högupplöst bildöppnas i nytt fönster

Foto: Tina Stafrén