Kontaktpersoner

Kom i kontakt med rätt person direkt. Här hittar du kontaktuppgifter till de verksamhetsansvariga.


Frågor av myndighetsövergripande karaktär:
Sonja Daltung, generaldirektör Tel: 010-447 44 10

Frågor om statistikproduktion:
Markus Lindvert, statistikansvarig Tel: 010-447 44 35

Frågor om bland annat tillgänglighet, regional tillväxt, kommersiell- och offentlig service och utveckling i gles- och landsbygd, kapitalförsörjning, reglers effekter på företag, grön strukturomvandling och apoteksmarknadens omreglering:
Jan Cedervärn, avdelningschef Tel: 010-447 44 50

Frågor om bland annat svensk innovationspolitik och tillväxtpolitisk omvärldsbevakning i Sverige och världen:
Enrico Deiaco, avdelningschef Tel: 010-447 44 70.

Frågor om bland annat myndighetens styrning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, personalfrågor, ekonomi, redovisning, information, upphandling, juridik och administrativ service:
Lena Haglund, avdelningschef Tel: 010-447 44 17

Pressansvarig kommunikatör
Lisa Fritzon, kommunikationsansvarig Tel: 010-447 44 20