Pressmeddelande Publicerad 30 maj 2013

Forskning och utveckling i internationella företag

Stora svenska koncerner minskar sina FoU-investeringar i Europa och ökar dem i Asien

Stora internationella svenskägda koncerner ökar sina investeringar i forskning och utveckling (FoU) i Sverige, Asien och Nordamerika. Däremot minskar de i Europa. Samtidigt ökar utländska företag sina utgifter för FoU i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2009 och 2011)

Drygt hälften av FoU-verksamheten läggs i Sverige

De stora svenska internationella koncerner som Tillväxtanalys studerat bedrev FoU-verksamhet för totalt 76,1 miljarder kronor under 2011. Det är en minskning med 2 procent. Utgifterna för FoU-verksamheten enbart i Sverige var 42,2 miljarder kronor, vilket däremot är en ökning med 1 procent och motsvarar 55 procent av koncernernas totala utgifter för FoU.

Utlandsägd FoU i Sverige ökar

­Även utländska företag ökar sina utgifter för FoU i Sverige. 38 procent av svenskt näringslivs FoU bedrevs 2011 av utlandsägda företag. Det är en ökning med 23 procent jämfört med 2009. Företag ägda från Storbritannien, Tyskland och Nederländerna står för de största investeringarna i FoU i Sverige.

– Tidigare undersökningar har visat att utländska företag minskar sina investeringar i FoU i Sverige, så det här är ett trendbrott, menar Markus Lindvert.

Svenska koncerners FoU fortsätter att öka i Asien

De stora svenska internationella koncernerna minskade totalt sett sina utgifter för FoU utomlands med 6 procent. Den största minskningen skedde i Europa med nästan 4 miljarder eller 23 procent. I andra delar av värden ökade utgifterna, mest i Asien, men även i Nordamerika och Oceanien. I övriga världsdelar minskade utgifterna.

– Den trend som pågått under ett antal år där stora svenska koncerner expanderar sin FoU-verksamhet i Asien fortsätter. Sedan 2001 har koncernernas utgifter för FoU i Asien ökat kraftigt, från 1,4 miljarder år 2001 till 10,4 miljarder kronor år 2011, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Fortsatt koncentration till ett fåtal stora aktörer

Forskning och utveckling i näringslivet är fortsatt starkt koncentrerade till ett fåtal stora internationella koncerner och den ekonomiska utvecklingen i Sverige är mycket beroende av de internationella företagens verksamhet.

– Information om inriktning och omfattning av företagens FoU-verksamhet i Sverige och utlandet utgör därför viktiga kunskapsunderlag för näringspolitiken, avslutar Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys.  

Tillväxtanalys statistik över forskning och utveckling (FoU) i internationella företag baseras på två enkätstudier, en som undersöker cirka 20 stora svenska koncerners FoU i Sverige och utlandet och en studie av cirka 15 utlandsägda, tidigare svenska, koncerners FoU-verksamhet i Sverige. Dessutom samkörs Tillväxtanalys statistik över internationella företag med SCB:s statistik om FoU. Redovisningen omfattar uppgifter om utgifter för FoU samt antal anställda (årsverken) inom FoU-verksamhet och publiceras av Tillväxtanalys vartannat år.

Sveriges officiella statistik