Pressmeddelande Publicerad 04 juli 2013

Tydlig ökning av antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökar med 7 procent, till 1,21 miljoner. Störst är ökningen i USA och Storbritannien. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2010 och 2011)

Tydlig ökning av antalet anställda, särskilt utomlands

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick 2011 till 1,73 miljoner, en ökning med 6,5 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 79 000 personer till 1,21 miljoner medan antalet anställda i Sverige ökade med knappt 27 000 personer till 515 000.

Störst ökning i USA och Storbritannien

Sett till enskilda länder ser vi de största ökningarna i USA och Storbritannien där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 14 200 respektive 11 700 personer. Stora ökningar av antalet anställda skedde också i länder som Indien med 8 400 personer, Egypten med 7 700 personer och Chile med 5 200 personer.

– Sammantaget är det länder som dessa tre som står för den största ökningen vilket är i linje med tidigare års ökningar i just tillväxtländer, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Även antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökar

Det är inte bara antalet anställda som ökar, utan även antalet koncerner. Tillväxtanalys statistik visar att det 2011 fanns 2 422 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 5,5 procent sedan 2010. Närmare en tredjedel av dessa hade dotterbolag i Norge, och ytterligare 15–20 procent hade dotterbolag i de övriga skandinaviska grannländerna samt i Storbritannien, Tyskland och USA.

– Vi har aldrig haft fler anställda utomlands än vi har idag. Parallellt med att koncernerna ökar antalet anställda utomlands så ökar de även antalet anställda här hemma. Att svenska företag är framgångsrika på internationella marknader är avgörande för svensk ekonomi och välfärd, avslutar Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar sam en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik