Pressmeddelande Publicerad 31 juli 2013

Antalet utländska företag i Sverige stabilt

Utlandsägandet i Sverige ökar svagt, både när det gäller antal företag och anställda. Norge fortsätter att vara det land som kontrollerar flest företag i vårt land och tjänstesektorn dominerar bland de utlandsägda företagen i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2011 och 2012)

Svag ökning av utlandsägandet i Sverige

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 28 stycken under 2012, till 14 069. Totalt var 639 340 personer då anställda i utländska företag, vilket är en ökning med 1 procent. De utländska företagens andel av samtliga anställda i Sveriges näringsliv var 22 procent, vilket är en svag minskning.

Danskt ägande minskar

Danmark var det land som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige (118 st.). Näst störst minskning hade Storbritannien (77 st.). Ett flertal länder ökade sitt ägande i Sverige, exempelvis Luxemburg (42 st.), Guernsey (39 st.) och Tyskland (36 st.).

– Fortfarande är Norge det land som kontrollerar flest företag i Sverige, följt av Danmark och USA. Det land som har flest anställda i Sverige är USA. Därefter följer Tyskland och Finland. Här ser vi inga stora förändringar jämfört med tidigare års underökningar, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Flest företag inom tjänstesektorn

Av samtliga utländska företag tillhörde 79 procent tjänstesektorn och 10 procent tillverk­ningsindustrin.

– Sett till antal anställda finns knappt två tredjedelar inom tjänstesektorn, en tredjedel inom tillverkningsindustrin och en liten del inom byggsektorn, fortsätter Markus Lindvert.

Få stora företag sysselsätter flest

Stora företag, med fler än 250 anställda, utgjorde 3 procent av samtliga företag i undersökningen. De sysselsatte 67 procent av alla anställda i utländska företag.

– Att några få stora företag sysselsätter många ligger i linje med vad vi sett i tidigare undersökningar av internationella företag, avslutar Markus Lindvert.

Tillväxtanalys statistik över utländska företag bygger på en undersökning av ägarförhållanden för företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det också som utländskt. Redovisningen består av uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik