Pressmeddelande Publicerad 07 augusti 2013

Något färre nya företag under årets första kvartal

Under första kvartalet 2013 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period förra året. Mest minskade branschgrupperna Reklam och marknadsföring samt Annan specialiserad konsultverksamhet och flest nya företag startades i Stockholms län. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Uppgifterna bygger på jämförelser mellan första kvartalet 2012 och första kvartalet 2013).

Under första kvartalet 2013 startades 19 438 nya företag i Sverige, jämfört med 20 117 företag första kvartalet 2012, en minskning med 3 procent.

– Förändringen är inte stor och tillhör de minsta ändringarna som inträffat under ett enskilt kvartal sedan statistiken började tas fram 2007, säger Sofia Avdeitchikova, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Knappt 17 procent av de nya företagen startades i Västra Götalands län och knappt 15 procent i Skåne län. Antalet företag ökade med 5 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

– Flest nya företag, drygt 5 900 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebär att knappt 31 procent av de nya företagen startades där. Antalet nystartade företag minskade med 5 procent i Stockholms län jämfört med första kvartalet 2012, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Fördelat på branschgrupper startades knappt 10 procent av de nya företagen inom Bygg och anläggning respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, medan 16 procent av företagen startades inom Handel, service och motorfordon.

I jämförelse med första kvartalet 2012 ökade antalet nystartade företag med 1 procent inom Handel, service och motorfordon, medan antalet nya företag minskade med 7 procent inom Bygg och anläggning och med 5 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

– De största förändringarna inträffade inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet där antalet nya företag ökade med 4 procent samt inom Reklam och marknadsföring respektive Annan specialiserad konsultverksamhet, inom vilka antalet nya företag minskade med 17 procent i respektive grupp, säger Lars Sundell.

Fördelat efter juridisk form minskade antalet nya företag med 4 procent bland enskilda näringsidkare och med 3 procent bland aktiebolag.

Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 5 procent medan antalet enskilda firmor startade av män minskade med 3 procent. 

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag det andra kvartalet 2013 publiceras 2013-10-04.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik