Pressmeddelande Publicerad 04 oktober 2013

Svag ökning av antalet nystartade företag under årets andra kvartal färre nya företag under årets första kvartal

Under det andra kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län, 16 procent i Västra Götaland och 14 procent i Skåne. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under andra kvartalet 2013 startades 16 597 nya företag jämfört med 16 342 företag andra kvartalet 2012, en ökning med 2 procent.

– Om vi ser till hur utvecklingen har sett ut de senaste åren så är detta en förhållandevis liten förändring, säger Sofia Avdeitchikova, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Flest nya företag, 5 100 stycken, startades i Stockholms län. Det innebar att 31 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades knappt 2 700 nya företag (16 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 400 företag (14 procent av samtliga).

– Antalet nya företag ökade med knappt 9 procent i Stockholms län, med 2 procent i Västra Götalands län och var praktiskt taget oförändrat i Skåne län, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Sett till de största branschgrupperna ökade antalet nystartade företag med 4 procent inom Handel, service och motorfordon och med 7 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag minskade däremot med 5 procent inom Bygg och anläggning.

Fördelat efter juridisk form ökade antalet aktiebolag med 4 procent, antalet handels- eller kommanditbolag med 8 procent, medan antalet nya enskilda näringsidkare var praktiskt taget oförändrat.

Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 3 procent medan antalet enskilda firmor startade av män ökade med 2 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag, år 2012, publiceras 2014-02-11.

Nystartade företag det tredje kvartalet 2013 publiceras i början av januari 2014. Bevaka publiceringskalendern för exakt datum.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik