Pressmeddelande Publicerad 17 januari 2014

Fortsatt svag ökning av antalet nystartade företag

Under det tredje kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 1 procent jämfört med motsvarande period 2012. I Västra Götalands län ökade antalet nystartade företag med 6 procent. Sett till de största branschgrupperna i landet noterades en ökning med 7 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under det tredje kvartalet 2013 startades 16 875 nya företag i Sverige, jämfört med 16 655 företag det tredje kvartalet 2012. Det är en ökning med 1 procent.

– Sett till helheten noterar vi relativt små förändringar när det gäller nystartade företag i Sverige om vi jämför det tredje kvartalet 2013 med samma period 2012, säger Sofia Avdeitchikova, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Inom de största branschgrupperna var antalet nystartade företag oförändrat inom Handel, service och motorfordon, medan det ökade med 7 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag minskade med 2 procent inom Bygg och anläggning.

Flest nya företag, 5 200 stycken, startades i Stockholms län. Det innebar att 31 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 750 nya företag (16 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 370 företag (14 procent av samtliga).

– Antalet nya företag minskade med 1 procent i Stockholms län, ökade med 6 procent i Västra Götalands län och var så gott som oförändrat i Skåne län, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Fördelat efter juridisk form ökade antalet enskilda näringsidkare med 2 procent, medan antalet handels- och kommanditbolag samt aktiebolag var praktiskt taget oförändrat.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till knappt 4 400 stycken, eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 1 procent jämfört med tredje kvartalet 2012 medan antalet enskilda firmor startade av män ökade med 3 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag år 2012, publiceras 2014-02-11

Nystartade företag kvartal 4, 2013 publiceras 2014-05-07

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik