Pressmeddelande Publicerad 21 mars 2014

Antalet företagskonkurser ökade under 2013

Antalet företagskonkurser ökade med 3,1 procent under 2013, jämfört med 2012. Däremot minskade antalet anställda som berördes av en konkurs med 2,5 procent under samma period. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Tingsrätterna fattade under 2013 beslut om 7 701 företagskonkurser, enskilda firmor inräknade. Antalet anställda som berördes av konkurser under 2013 uppgick till 25 808 personer.

– Det innebär att antalet företagskonkurser ökade med 3,1 procent under 2013, medan antalet anställda som berördes av konkurser minskade med 2,5 procent jämfört med 2012, säger Sofia Avdeitchikova, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Företagsform

Fördelat efter företagsform ökade konkurserna i aktiebolag med 5,2 procent, medan konkurserna i gruppen handelsbolag etc. minskade med 5,6 procent. Bland enskilda firmor minskade antalet konkurser med 7,5 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag uppgick till 6 483, bland enskilda firmor till 810 och bland handelsbolag etc. till 408 stycken.

Branschgrupp

Antalet konkurser var oförändrat inom tillverkningsindustrin.

– Inom byggindustrin ökade antalet konkurser med 6,2 procent till 1 277 och inom handeln med 10,4 procent till 1 811 konkurser. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 485, en ökning med 4,8 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Län

Fördelat efter län ökade antalet konkurser med 2,1 procent i Stockholms län till 2 521 och med 9,0 procent i Västra Götalands län till 1 205. I Skåne län uppgick antalet konkurser till 1 104, vilket innebar en ökning med 12,8 procent.

Offentliga ackord

Antalet offentliga ackord uppgick under året till 87, jämfört med 85 under 2012. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 1 945 personer, jämfört med 2 982 personer i 2012.

Överlevnad efter tre år

Av de företag som försattes i konkurs under 2013 hade 30 procent registrerats i företagsregistret under perioden 2011 till 2013.

Tillväxtanalys statistikportal

Månadsvis statistik över företagskonkurser finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Konkurser och offentliga ackord mars 2014, publiceras 2014-04-15

Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga ackord innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis på Tillväxtanalys hemsida och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik