Pressmeddelande Publicerad 07 maj 2014

Fortsatt svag ökning av antalet nystartade företag

Under det fjärde kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 1 procent jämfört med motsvarande period 2012. I Stockholms län minskade antalet nya företag med 5 procent, medan nystartade företag ökade med 8 procent i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under fjärde kvartalet 2013 startades 16 332 nya företag jämfört med 16 102 företag fjärde kvartalet 2012, en ökning med 1 procent.

– Sett till helheten var det små förändringar när det gäller nystartade företag i Sverige om vi jämför det fjärde kvartalet 2013 med motsvarande period 2012, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Inom de största branschgrupperna ökade antalet nystartade företag med 5 procent inom Handel, service och motorfordon och med 3 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag minskade med 1 procent inom Bygg och anläggning.

Flest nya företag, 5 100 stycken, startades i Stockholms län. Det innebar att 31 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 800 nya företag (17 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 200 företag (13 procent av samtliga).

– Antalet nya företag minskade med 5 procent i Stockholms län, medan nystartade företag ökade med 8 procent i Västra Götalands län och med 7 procent i Skåne län., säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

I jämförelse med fjärde kvartalet 2012 var antalet enskilda näringsidkare så gott som oförändrat, medan antalet handels- och kommanditbolag minskade med 6 procent. Antalet nystartade aktiebolag ökade med 3 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till knappt 4 000 stycken, eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 5 procent jämfört med tredje kvartalet 2012 medan antalet enskilda firmor startade av män ökade med 1 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag kvartal 1, 2014, publiceras 2014-08-14

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik