Pressmeddelande Publicerad 24 juni 2014

Svag minskning av utlandsägandet

Utlandsägandet i Sverige minskar svagt, både när det gäller antal företag och anställda. Norge var det ägarland som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2012 och 2013, men fortsätter ändå att vara det land som kontrollerar flest företag i vårt land. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2012 och 2013).

Antalet utlandsägda företag i Sverige minskade med 498 stycken under år 2013, och efter minskningen fanns det 13 571 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 8 714 personer, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter minskningen fanns det 630 626 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Norskt ägande minskar

Norge var det ägarland som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige, med en minskning på 205 företag. Näst störst minskning hade Nederländerna med 180 företag.

– Trots minskningen är Norge fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige, följt av USA och Danmark, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Antalet anställda minskar i företag kontrollerade från Nederländerna

Flera ägarländer minskade antalet anställda i Sverige. De största minskningarna förekom i företag kontrollerade från Nederländerna och Frankrike, som hade 11 873 respektive 3 850 färre anställda.

– Det land som har flest anställda i Sverige är USA. Därefter följer Tyskland och Finland. Här ser vi inga stora förändringar jämfört med tidigare års undersökningar, fortsätter Markus Lindvert.

Utländskt ägande är koncentrerat till storstadsregionerna

År 2013 uppgick antalet utländska arbetsställen till 25 683 stycken, vilket var en minskning med 421 stycken sedan föregående år. Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna. Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 32 procent i Stockholms län, 18 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län.

Få stora företag sysselsätter flest

De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen.

– Det visar hur viktiga de stora koncernerna är i detta sammanhang, avslutar Markus Lindvert.

Tillväxtanalys statistik över utländska företag bygger på en undersökning av ägarförhållanden för företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det också som utländskt. Redovisningen består av uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik