Pressmeddelande Publicerad 08 juli 2014

Fortsatt ökning av antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökar med 5 procent, till 1,81 miljoner. Störst är ökningen i Kina och Norge. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

(Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2011 och 2012).

Tydlig ökning av antalet anställda – särskilt utomlands

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet var totalt 1,81 miljoner, vilket är en ökning med 5 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med knappt 60 000 personer till 1,27 miljoner anställda och antalet i Sverige ökade med knappt 22 000 personer till cirka 540 000 anställda.

Störst ökning i Kina och Norge

Sett till enskilda länder skedde de största ökningarna i Kina där antalet anställda i svenska koncerner ökade med drygt 9 000 personer, och i Norge där ökningen var drygt 8 000 personer. Svenska internationella koncerner hade 2012 flest anställda i USA med drygt 197 000 personer, Tyskland med knappt 99 000 samt Kina med drygt 80 000 anställda.

Även antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade

Det är inte bara antalet anställda som ökar, utan även antalet koncerner. Tillväxtanalys statistik visar att det 2012 fanns 2 628 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 206 koncerner sedan 2011.

Av dessa koncerner hade 814 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

– Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet har för tredje undersökningen i rad uppvisat ökningar av antalet anställda både i Sverige och utomlands, säger Markus Lindvert, statistikansvarig Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar sam en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik