Pressmeddelande Publicerad 14 augusti 2014

Minskning av nystartade företag under årets första kvartal

Under första kvartalet 2014 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 6 procent jämfört med samma period förra året. Mest minskade branschgrupperna Handel, service och motorfordon samt Bygg och anläggning. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser).

(Uppgifterna bygger på jämförelser mellan första kvartalet 2013 och första kvartalet 2014).

Under första kvartalet 2014 startades 18 237 nya företag jämfört med 19 438 företag första kvartalet 2013, en minskning med 6 procent.

I Västra Götalands län startades knappt 2 900 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 500 företag eller 14 procent av samtliga företag.

– Flest nya företag, drygt 5 700 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebär att drygt 31 procent av de nya företagen startades där. Antalet nystartade företag minskade med 3 procent i Stockholms län jämfört med första kvartalet 2013, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Fördelat på branschgrupper startades knappt 10 procent av de nya företagen inom Bygg och anläggning respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, medan 15 procent av företagen startades inom Handel, service och motorfordon.

I jämförelse med första kvartalet 2013 minskade antalet nystartade företag med 9 procent inom Handel, service och motorfordon och med 6 procent inom Bygg och anläggning.

Fördelat efter juridisk form minskade antalet nya företag med 5 procent bland enskilda näringsidkare och med 8 procent bland aktiebolag.

Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 4 procent medan antalet enskilda firmor startade av män minskade med 5 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag det andra kvartalet 2014 publiceras 2014-10-09.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik