Pressmeddelande Publicerad 09 oktober 2014

Ökning av antalet nystartade företag under årets andra kvartal

Under det andra kvartalet 2014 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 7 procent jämfört med motsvarande period 2013. I Stockholms län ökade antalet nya företag med 8,5 procent, medan nystartade företag ökade med 5,5 procent i Skåne län medan antalet företag minskade med drygt 1 procent i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser).

(Uppgifterna bygger på jämförelser mellan andra kvartalet 2013 och andra kvartalet 2014).

Under andra kvartalet 2014 startades 17 698 nya företag jämfört med 16 597 företag andra kvartalet 2013, en ökning med 7 procent.

Inom de största branschgrupperna ökade antalet nystartade företag med 7 procent inom Bygg och anläggning respektive Handel, service och motorfordon. Antalet nystartade företag minskade med 3 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Flest nya företag, 5 530 stycken, startades i Stockholms län. Det innebar att 31 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 653 nya företag (15 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 524 företag (14 procent av samtliga).

I jämförelse med andra kvartalet 2013 ökade antalet enskilda näringsidkare med 4 procent och antalet handels- och kommanditbolag minskade med 3 procent. Antalet nystartade aktiebolag ökade med 13 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 238 stycken, eller drygt 41 procent av samtliga enskilda näringsidkare.

– Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 10 procent jämfört med andra kvartalet 2013, medan antalet enskilda firmor startade av män var så gott som oförändrat, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik