Pressmeddelande Publicerad 16 januari 2015

Ökning av antalet nystartade företag under årets tredje kvartal

Under det tredje kvartalet 2014 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med motsvarande period 2013. I Västra Götalands län ökade antalet nystartade företag med 9 procent. Sett till de största branschgrupperna bland nya företag noterades en ökning med 9 procent inom Bygg- och anläggning. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser).

(Uppgifterna bygger på jämförelser mellan tredje kvartalet 2013 och tredje kvartalet 2014).

Under det tredje kvartalet 2014 startades 17 355 nya företag i Sverige, jämfört med 16 875 företag det tredje kvartalet 2013. Det är en ökning med 3 procent.

– Sett till helheten noterar vi relativt små förändringar när det gäller nystartade företag i Sverige om vi jämför det tredje kvartalet 2014 med samma period 2013, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Inom de största branschgrupperna ökade antalet nystartade företag med 9 procent inom Bygg- och anläggning och med 5 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Inom Handel, service och motorfordon ökade antalet nya företag med 3 procent.

Flest nya företag, 5 499 stycken, startades i Stockholms län. Det innebar att 32 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 3 006 nya företag (17 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 324 företag (13 procent av samtliga).

– Antalet nya företag ökade med 6 procent i Stockholms län och med 9 procent i Västra Götalands län medan antalet företag minskade med 2 procent i Skåne län, säger Lars Sundell.

Fördelat efter juridisk form minskade antalet enskilda näringsidkare med 3 procent. Antalet aktiebolag ökade med 14 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag minskade med 5 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till drygt 4 200 stycken, eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 4 procent jämfört med tredje kvartalet 2013 och antalet enskilda firmor startade av män minskade med 2 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik