Oförändrat antal nya företag 2013

Under 2013 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat jämfört med 2012. Antalet nystartade företag 2013 uppgick till 69 242 företag jämfört med 69 216 företag år 2012. Flest nya företag per invånare startades i Stockholm och på Gotland. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Av de nystartade företagen 2013 fanns 31 procent i Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. Jämfört med 2012 minskade antalet nystartade företag med 1 procent i Stockholms län medan antalet ökade med 5 procent i Västra Götalands län och med 2 procent i Skåne län. Antalet nystartade företag minskade med 14 procent i Dalarnas län.

Flest nya företag per invånare i Stockholm och på Gotland

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen.

Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 15,4 företag per 1 000 invånare följt av Gotland med siffran 12,2.

Störst andel nya företag inom handel och service med motorfordon

Fördelat efter bransch startade drygt 10 000 (15 procent) av de nya företagen inom branschgruppen Handel och service motorfordon och knappt 7 000 (10 procent) inom Bygg och anläggning respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med 2012 minskade antalet nystartade företag med 11 procent inom Reklam och marknadsföring medan antalet nya företag ökade med 5 procent i branschgruppen Utbildning.

Mätt i förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, där 12,9 företag per 100 befintliga företag startades. Inom branschgruppen Utbildning uppgick förnyelsetalet till 12,8 företag per 100 befintliga företag.

– Även 2012 återfanns de högsta förnyelsetalen i dessa branschgrupper, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag, kvartal 4, 2014,publiceras 2015-04-01.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik