Pressmeddelande Publicerad 01 april 2015

Ökning av antalet nystartade företag under årets fjärde kvartal

Under det fjärde kvartalet 2014 ökade antalet nystartade företag med 13 procent jämfört med motsvarande period 2013. I Stockholms län ökade antalet nystartade företag med 15 procent. Sett till de största branschgrupperna bland nya företag noterades en ökning med 14 procent inom Bygg- och anläggning. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Uppgifterna bygger på jämförelser mellan fjärde kvartalet 2013 och fjärde kvartalet 2014).

Under fjärde kvartalet 2014 startades 18 378 nya företag jämfört med 16 332 företag fjärde kvartalet 2013, en ökning med 13 procent.

– Sett över hela året ökade antalet nya företag med 4 procent jämfört med 2013, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Inom de största branschgrupperna ökade antalet nystartade företag under fjärde kvartalet med 14 procent inom Bygg- och anläggning och med 14 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Inom Handel, service och motorfordon ökade antalet nya företag med 8 procent.

Flest nya företag, 5 853 stycken, startades i Stockholms län. Det innebar att knappt 32 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 946 nya företag (16 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 534 företag (14 procent av samtliga).

– Antalet nya företag ökade med 15 procent i Stockholms län och med 5 procent i Västra Götalands län samt med 15 procent i Skåne län, säger Lars Sundell.

Fördelat efter juridisk form ökade antalet aktiebolag med 29 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag ökade med 5 procent och antalet enskilda näringsidkare med 3 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till drygt 4 000 stycken, eller 41,5 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013 och antalet enskilda firmor startade av män ökade med 4 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag, kvartal 1, 2015, publiceras 2015-06-25.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik