Pressmeddelande Publicerad 27 maj 2015

Forskning och utveckling i internationella företag 2013

Stora internationella svenskägda koncerner minskar sina investeringar i forskning och utveckling (FoU) både i Sverige och utomlands. Drygt hälften av investeringarna sker i Sverige och cirka 40 procent av FoU-verksamheten inom det svenska näringslivet utförs av utländska företag. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Mer än hälften av investeringarna sker i Sverige

De stora svenska internationella koncerner som Tillväxtanalys har studerat bedrev 2013 FoU-verksamhet för 72,2 miljarder kronor, totalt i världen. Det är en minskning med knappt 5,3 miljarder jämfört med 2011. Utgifterna för FoU-verksamhet i Sverige var 39,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3,5 miljarder jämfört med 2011.

– De svenskägda koncernerna lägger en större andel av sina utgifter för FoU i Sverige än utomlands, nästan 55 procent. Det såg vi även i undersökningen 2013, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Koncernernas FoU-intensitet är även högst i den verksamhet som de bedriver i Sverige, 18,8 FoU-årsverken per 100 anställda jämfört med 6,2 i utlandet.

Utgifterna ökar i Europa och Nordamerika

Under 2013 bedrev de svenskägda internationella koncernerna FoU för 32,7 miljarder kronor utomlands. Dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika stod för en majoritet av utgifterna. Koncernernas utgifter för FoU steg i Europa och Nordamerika, medan de minskade i Asien och Oceanien.

– Koncernernas utgifter för FoU i Asien har de senaste åren ökat kraftigt, men minskar nu för första gången sedan 2001. Den förändring vi ser i undersökningen beror dock snarare på förändringar i företagspopulationen än på något tydligt trendbrott, kommenterar Markus Lindvert.

Storbritannien, Tyskland och Nederländerna investerar mest i Sverige

Nästan 40 procent av FoU-verksamheten inom näringslivet i Sverige utfördes av utländska företag. De största andelarna av utlandsägda företags FoU-utgifter i Sverige kom från företag med moderbolag belägna i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Företag ägda från USA och Schweiz stod också för en betydande andel av utgifterna.

Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2011 och 2013.

Tillväxtanalys statistik över forskning och utveckling (FoU) i internationella företag baseras på två enkätstudier, en som undersöker cirka 20 stora svenska koncerners FoU i Sverige och utlandet och en studie av cirka 15 utlandsägda, tidigare svenska, koncerners FoU-verksamhet i Sverige. Dessutom samkörs Tillväxtanalys statistik över internationella företag med SCB:s statistik om FoU. Redovisningen omfattar uppgifter om utgifter för FoU samt antal anställda (årsverken) inom FoU-verksamhet och publiceras av Tillväxtanalys vartannat år.

Sveriges officiella statistik