Pressmeddelande Publicerad 25 juni 2015

Antalet utländska företag i Sverige ökar svagt

Utlandsägandet i Sverige ökar, både när det gäller antal företag och anställda. Norge är det ägarland som kontrollerar flest företag i Sverige och Tyskland är det största ägarlandet sett till antal anställda. För första gången sedan 1990-talet är USA inte det ägarland som har flest anställda i Sverige. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2013 och 2014).

Andelen utlandsägda företag i Sverige oförändrad

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 260 stycken under år 2014. Efter ökningen finns det 13 831 utlandsägda företag i Sverige.

Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 9 610 personer, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen finns det 640 236 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

– Cirka 22 procent av alla anställda i näringslivet i Sverige arbetar i ett utländskt företag. Detta är i stort sett oförändrat jämfört med 2013, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Norskt ägande ökar

Norge är det land som står för den största ökningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2013 och 2014, med en ökning på 211 företag. Näst störst ökning hade USA med 50 företag. Norge är efter ökningen fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 247 företag) följt av USA (1 378 företag).

Flest anställda i tyskägda företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2014. De största ökningarna fanns i företag kontrollerade från Norge och Tyskland, där antalet anställda ökade med 8 627 respektive 3 590 anställda jämfört med år 2013.

Det största enskilda ägarlandet sett till antal anställda är Tyskland med 72 463 anställda. Näst störst är USA med 71 118 anställda, vilket är en minskning med 1 834 personer jämfört med 2013.

– Det är första gången sedan 1990-talet som USA inte är det ägarland som har flest anställda i Sverige. Att USA minskar antalet anställda är en trend vi har sett sedan mitten av 2000-talet. Det motsatta gäller för Tyskland, där antalet anställda successivt har ökat, kommenterar Markus Lindvert.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2014 är 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsätter 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgör 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen är 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Tillväxtanalys statistik över utländska företag bygger på en undersökning av ägarförhållanden för företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det också som utländskt. Redovisningen består av uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik