Pressmeddelande Publicerad 01 juli 2015

Svag ökning av antalet nystartade företag under årets första kvartal

Under första kvartalet 2015 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 2 procent jämfört med samma period förra året. Branschgruppen Bygg och anläggning ökade med 5 procent. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Uppgifterna bygger på jämförelser mellan först kvartalet 2014 och första kvartalet 2015).

Under första kvartalet 2015 startades 18 618 företag jämfört med 18 237 företag första kvartalet 2014, en ökning med 2 procent.

Fördelat på branschgrupper startades 15 procent av de nya företagen inom Handel, service och motorfordon, 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt 10 procent inom Bygg och anläggning. Ökningen var 5 procent inom Bygg och anläggning och 1 procent inom de båda i övrigt nämnda branscherna.

– Flest nya företag, drygt 5 800 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebär att 31 procent av de nya företagen startades där. Antalet nystartade företag ökade med 1 procent i Stockholms län jämfört med första kvartalet 2014. Även i Skåne län var ökningen 1 procent medan antalet nya företag ökade med 6 procent i Västra Götalands län, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Fördelat efter juridisk form ökade antalet aktiebolag med 16 procent och antalet nystartade handels- eller kommanditbolag med 2 procent medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 6 procent.

Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 7 procent jämfört med första kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade med 5 procent. Uppgift om kön saknas gällande bolag.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Nästa publiceringstillfälle

Nystartade företag, kvartal 2, 2015,publiceras 2015-09-28.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik