Pressmeddelande Publicerad 08 juli 2015

Svag minskning av antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet minskar med 1 procent, till 1,79 miljoner. Störst är minskningen i USA och Finland. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2012 och 2013).

Liten minskning av antalet anställda – även utomlands

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet var totalt 1,79 miljoner, vilket är en minskning med 1 procent från föregående år. I utlandet minskade antalet anställda med knappt 20 000 personer till 1,25 miljoner anställda och antalet i Sverige minskade svagt till cirka 536 000 anställda.

– Svenska koncerner ökade sina anställda i några länder, i Kina ökade antalet anställda med 5 385 personer och i Lettland ökade antalet anställda med 3 427 personer. De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2013 var USA, Tyskland samt Kina, säger Markus Lindvert, statistikansvarig Tillväxtanalys.

Antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade

Även om antalet anställda minskar så ökar antalet koncerner. Tillväxtanalys statistik visar att det 2013 fanns 2 831 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 203 koncerner sedan 2012.

Av dessa koncerner hade 865 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar sam en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik